پیکره بندی شهرهای هوشمند آمریکای شمالی 2

  • واشینگتون

اکثر کارشناسان و ارزیابان شهرهای هوشمند معتقد هستند که یکی از مهمترین شاخص های هوشمندی در شهرها افزایش سطح کیفیت زندگی شهری با کاهش میزان گازهای گلخانه ای در محیط شهرهاست . شهر واشینگتون بعد از شهر نیویرک جایگاه دوم را در استفاده از دوچرخه و پیاده روی برای برطرف کردن نیاز های روزمره شهری با حدود 54.6% از کل حجم سفرهای درون شهری در اختیار دارد . شهر واشینگتون با توجه به اینکه پایین ترین ضریب جینی را در اختیار دارد بیشترین میزان افراد تحصیل کرده را نیز به خود اختصاص داده است .

شهر واشینگتون از رسانه های عمومی و اجتماعی در حوزه مدیریت شهری فراری نیست و حتی شبکه ای مخصوص دریافت شکایات و انتقادات مردم پیرامون موضوع مدیریت شهری وجود دارد که مردم می توانند با آن مرتبط شوند . بعد از جمع آوری نظرات شهروندان آن نظرات به بخش های مربوطه برده می شود تا راهکارهای مورد نظر برای برطرف کردن نقاط ضعف توسط مدیران اتخاذ شود . برای شفافیت بیشتر در این حوزه نتایج حاصل از رویکرد به مردم اطلاع رسانی می شود .

 

پیکره بندی شهرهای هوشمند،گروه مشاوران جوان مشهد ، سید علی اکبر حسینی ، نوید کمالی ، نشست هم اندیشی ، شهردار مشهد ، مردم هوشمند ، شهرداری مشهد ، ایده شهر، شهر هوشمند ، انرژی های پاک ، انرژی های تجدیدپذیر

  • نیویرک

از سال 2011 تاکنون شهر نیویرک یکی از برترین شهرهای این رتبه بندی بوده است . این پیشگامی به دلیل بهره گیری از خودرو های الکترونیکی ، بازسازی فضاهای سبز شهری ، ارتقا سطح هوشمندی شهری و فعالسازی و مدیریت بهینه اکوسیستم کارآفرینی در این شهر است. شهر نیویرک جزو آن دسته از شهرهایی است که دارای تعداد قابل توجهی مراکز علمی دانشگاهی در حوزه های مختلفی است که در حال بررسی و اجرای طرح اقتصاد بدون کربن در این شهر هوستند .

همچنین شهر نیویرک در حال فعالسازی بزرگترین طرح اشتراک گذاری دوچرخه در جهان با بیش از 4500 دوچرخه است . این طرح به عنوان یکی از بزرگترین طرح های حوزه آمریکای شمالی مطرح است . از سوی دیگر شهر نیویرک بیش از 2400 پایگاه داده عمومی در اختیار دارد که این میزان 2 برابر نزدیک ترین رقیب این شهر در این حوزه است .

 

پیکره بنده شهرهای هوشمند ،گروه مشاوران جوان مشهد ، سید علی اکبر حسینی ، نوید کمالی ، نشست هم اندیشی ، شهردار مشهد ، مردم هوشمند ، شهرداری مشهد ، ایده شهر، شهر هوشمند ، انرژی های پاک ، انرژی های تجدیدپذیر

  • تورنتو

با وجود اینکه سبک فکری مدیران شهری در این شهر از کانادا همسو با شاخص های شهر هوشمند در عرصه بین الملل نیست اما با این وجود این شهر همچنان جزء پیشتازان عرصه هوشمند سازی در مدیریت شهری در کانادا به حساب می آید . شهر تورنتو مانند سایر شهرهای موجود در این لیست خود را متعهد به هوشمند سازی در عرصه های مختلف مدیریت شهری نموده است که این هوشمند سازی در بندر شهر تورنتو بیشتر از سایر نقاط شهری نمایان است ، شهر تورنتو با هدف تغییر و تحول در عرصه هوشمند سازی و سالم سازی محیط زیست این بندر وارد عمل شده است . شهر تورنتو در سال گذشته با همکاری شرکت IBM اقدام به فعالسازی پروژه Waterfront نموده است که گام بزرگی در راستای هوشمندسازی زندگی شهری برداشته است . این پروژه ضمینه ساز دسترسی مردم به اطلاعاتی از قبیل اطلاعات ترافیکی ، حمل و نقل ، آب و هوا و ... را از طریق وب سایت ها و خطوط تلفن همراه برای مردم این شهر فراهم می کند .

 

پیکره بندی شهرهای هوشمند، گروه مشاوران جوان مشهد ، سید علی اکبر حسینی ، نوید کمالی ، نشست هم اندیشی ، شهردار مشهد ، مردم هوشمند ، شهرداری مشهد ، ایده شهر، شهر هوشمند ، انرژی های پاک ، انرژی های تجدیدپذیر

/ 0 نظر / 48 بازدید