10 گام ساده جهت هوشمندسازی مدیریت شهری

رهبری کارآمد

در برخی از برجسته ترین شهرهای هوشمند دنیا مانند بارسلونا، آمستردام و سانتاندر مدیریت شهری نمایان گر رهبری پویا و هدفمند در کلیه بخش های هوشمندسازی مدیریت شهری می باشد، مدیریتی که در تمامی گروه های مدیریتی اعم از مدیران اجرایی تا مدیران ارشد با رویکرد مدیریت دولتی در این شهرها رهبری می شود . اما در نقطه مقابل رهبری فرآیند هوشمندسازی مدیریت شهری در شهرهای آسیایی و آفریقایی در اختیار شرکت های بخش خصوصی بوده که با توجه به نفوذ کم این شرکت ها در مدیریت شهری هوشمندسازی این شهرها با مشکل روبرو شده است. مدیریتی پویا در مدیریت شهری با بهره گیری از آخرین تکنولوژی های روز به عنوان برترین سبک مدیریتی در تحقق هدف هوشمندسازی مدیریت شهری در دنیا مطرح است.

شناسایی وضع موجود

اکثر شهرهای دنیا بیشترین تمرکز خود را بر روی پروژه های مانند Big Date و Internet of things گذاشته اند در حالی که شاید در گام نخست مهمترین راهکار در توسعه هوشمندسازی مدیریت شهری شناسایی وضعیت موجود در شهرها در حوزه های مختلف هوشمندسازی بوده تا در ابتدای امر کلیه برنامه های هوشمندسازی مبتنی بر داشته های موجود برنامه ریزی گردد و در گام های بعد کلیه برنامه ها با توجه به زیرساخت های موجود برنامه ریزی و جهت تحقق آن برنامه ها بسترسازی های لازم صورت گیرد. برنامه هایی که با رویکرد ارتقا خدمات در حوزه های مختلف هوشمندسازی مدیریت شهری برنامه ریزی گردیده است..

تدوین سند چشم انداز

هدف هوشمندسازی مدیریت شهری زمانی محقق می شود که کلیه پروژه ها و طرح های هوشمند سازی مبتنی بر برنامه و هدفی خاص برنامه ریزی و اجرا شده باشند، برنامه ای که با نگاهی اجمالی و فراگیر کلیه بخش های مختلف مدیریت شهری را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. تدوین سند چشم انداز شهر هوشمند شاید یکی از مهمترین برنامه های هوشمندسازی در مدیریت شهری باشد. سندی که در آن هدف شهر هوشمند به زیبایی بیان گردیده و فرآیند تحقق بخش های مختلف این هدف به طور کامل تشریح شده باشد تا بر اساس آن بتوان برنامه ریزی های لازم را در راستای تحقق هدف هوشمندسازی مدیریت شهری پیش بینی و پیاده سازی کرد.

پیش بینی هزینه های اجرایی

به طور کلی می توان گفت که توسعه هوشمندسازی در مدیریت شهری در بخش های مختلف مدیریتی نیازمند صرف هزینه های زیادی می باشد. هزینه هایی مانند هزینه های توسعه زیر ساخت ها مانند شبکه های فیبر نوری و شبکه های سنسوری که به عنوان یکی از زیرساختی ترین هزینه های جاری هوشمند سازی مدیریت شهری به حساب می آیند . پیش بینی این هزینه ها و فرصت سازی جهت جذب سرمایه گذار برای مدیریت هرچه بهتر این هزینه را می توان جزو مهمترین گام های توسعه هوشمندسازی مدیریت شهری نامید. جذب سرمایه گذار را می توان با بهره گیری از سند چشم انداز و ارائه ارزش های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی یک شهر کلید زد و در ادامه با بسترسازی جهت ورود دانشگاه ها و شرکت های فناوری به پروژه این امر را سرعت بخشید.

اشتراک گذاری دستاوردها و تشویق نوآوری

یکی از مهمترین ارکان هوشمند سازی تحقیق و توسعه پیرامون موضوعات مختلف هوشمندسازی مدیریت شهری می باشد، فرآیندی که با بهره گیری حداکثری از آن علاوه بر شناخت کامل بخش های مختلف می توان برنامه ریزی هایی کاملا مرتبط و هدفمند برای تحقق کامل هدف شهر هوشمند داشت. اشتراک گذاری منابع اطلاعاتی و داده های بدست آمده را می توان مهمترین عامل رشد و پرورش یک اکوسیستم نوآوری در مدیریت شهری دانست. بهره گیری از ایده های نوآورانه و خلاقانه در هوشمندسازی مدیریت شهری سبب می شود تا فرآیند های هوشمندسازی با کیفیت و جدیتی قابل قبول تر جلو رفته و در بخش های مختلف آن شاهد کاهش چشمگیر هزینه های توسعه ای و اجرایی طرح های هوشمند سازی مدیریت شهری باشیم. اما جذب این نوع از ایده ها محقق نمی شود مگر با ارائه اطلاعات و داده های لازم و فرصت سازی جهت ایده پردازی و ارائه نظرات در حوزه های مختلف مدیریت شهری.

طراحی از پایین به بالای فرآیند ها

در سال های اخیر ما شاهد رشد چشمگیر پروژه های فناوری اطلاعات و مدیریتی در بخش های مختلف دنیا بوده ایم ، پروژه هایی که در ابتدا به عنوان برترین پروژه های موجود شناسایی و کاربران برای تحقق آنها لحظه شماری می کردند.  در حالی که نکته حائز اهمیت در مورد این پروژه ها عدم تحقق کامل و قابل انتظار این پروژه ها در بخش های مختلف بود. بعد از بررسی های انجام شده مشخص شد که اکثر این پروژه ها با داشتن نگاهی بالا به پایین توانایی مدیریت و برقراری ارتباط با کاربران درجه یک خود را نداشته و در نتیجه توسط این کاربران کنار گذاشته شده اند. لذا پروژه ای را می توان کارآمد و قابل تحقق دانست که توانایی برقراری ارتباط با مخاطبان اصلی خود را داشته باشد. پروژه هایی مانند هوشمندسازی مدیریت شهری با توجه به اینکه بیشترین ارتباط با مردم جامعه را دارد  باید به نحوی از پایین به بالا طراحی و اجرا شود که تمامی افراد جامعه امکان برقراری ارتباط با آن را داشته باشند.

حرکت با برنامه

مفهوم شهر هوشمند هنوز در ابتدایی ترین گام های خود را بر می دارد، مفهومی جدید با نگاهی فرادستگاهی و بلند مدت که در صورت تحقق زمینه ساز ارتقا سبک زندگی شهروندان و تسهیل امور مدیریتی در مدیریت شهری می شود. اما نباید فراموش کرد که ابتدایی ترین گام ها در پروژه هایی با این سطح از مشارکت و سرمایه گذاری به عنوان مهمترین گام ها بحساب می آید. حرکت با برنامه و هدفمند در پروژه شهر هوشمند باعث افزایش کارایی و بهره وری این پروژه گردیده و میزان تحقق این پروژه را تسریع می بخشد.

 حضور مدیران ارشد در صحنه اجرا

بهره گیری از سیاست های اجرایی و مدیریتی خاص جزو مهمترین الزامات توسعه فناوری در بخش های مختلف می باشد. مدیران اجرایی در شهرها باید توانایی توضیح برنامه های اجرایی خود را برای مردم داشته باشند . برنامه هایی که در صورت ارائه توسط مدیران ارشد برای مردم قابل قبول تر و دسترس پذیرتر به نظر آمده و مردم خود را برای استفاده بهتر از آن تکنولوژی بیشتر آماده می کنند. پروژه هایی در این سطح باتوجه به سطح سرمایه گذاری و هزینه های جاری نیازمند حمایت همه جانبه مدیران ارشد بوده تا این سرمایه گذاری ها بر طبق برنامه در این پروژه صرف شود .

آموزش شهروندان

شهروندان به عنوان اصلی ترین ذینفعان پروژه هوشمندسازی مدیریت شهری باید در بتوانند از فرصتی که برای آنها فراهم شده نهایت استفاده را نمایند، فرصتی که در صورت نبود آموزش های کافی و لازم به شهروندان عملا هیج گونه بازدهی برای مدیریت شهری با وجود به ثمر رساندن پروژه ای در این سطح را نخواهد داشت. پروژه های هوشمندسازی با توجه به سبک نوع اجرا و بهره گیری از آخرین تکنولوژی های موجود در آنها جهت استفاده حداکثری توسط شهروندان باید برای برنامه های آموزشی مورد نیاز آنان برنامه ریزی های لازم صورت گیرد. برنامه هایی که با وجود صرف هزینه های جزئی باعث تسریع در افزایش برگشت سرمایه در بازه زمانی کوتاه مدت گردد، امری که می توان آنرا به عنوان موفقیت زودهنگام پروژه هایی در این سطح دانست.

گسترش مفهوم هوشمندی

مفهوم هوشمندی و درواقع شهر هوشمند به عنوان یکی از جدیدترین مفاهیم حوزه مدیریت شهری محسوب می شود، مفاهیم و تئوری هایی که همه و همه با هدف ارتقا کیفیت و سبک زندگی شهروندان مطرح گردیده است. یکی از هوشمندانه ترین راهکارها جهت تسریع و توسعه در پروژه هایی از این دست در گام نخست توسعه مفهوم هوشمندی در سطوح مختلف اجتماع و حساس سازی گروه های کاری مختلف همسو با هوشمندسازی مدیریت شهری می باشد. توسعه مفهوم هوشمندی سبب می شود تا گروه های کاری مختلف نسبت به ارائه محتوا و پیاده سازی تکنولوژی های جدید با محوریت شهر هوشمند اقدام نموده که همین امر این فرصت را در اختیار مدیران شهری قرار می دهد تا پروژه هوشمندسازی مدیریت شهری را با تیم های کاملا بومی و آشنا با شرایط اجتماعی و فرهنگی اجتماع پیاده سازی نمایند، همین امر سبب افزایش مقبولیت این سبک از پروژه ها در سطوح مختلف اجتماعی گردیده و سرعت رشد تکنولوژی به صورت بومی در این حوزه را افزایش می دهد که این موضوع خود نوید بخش توسعه کسب و کار و هوشمندی اجتماعی در بین مردم می باشد.

 

/ 1 نظر / 71 بازدید
همراه رایانه

با سلام،همراه رایانه مرکز پاسخگویی به مشکلات کامپیوتروموبایل بصورت شبانه روزی ،حتی روزهای تعطیل تلفن تماس9099070345 www.poshtyban.ir