# شاخص_های_هوشمندی

شاخص ها ، اهداف و قلمرو کاری محور های شهر هوشمند

اقتصاد هوشمند (smart economy) اهداف : توسعه رقابت منطقه ای/جهانی دسترسی شهروندان به فرصت های کسب و کار کمک به حفظ جمعیت روستایی استفاده از ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 308 بازدید